Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Kalendarz najważniejszych spotkań kierownictwa w dniach 12.12 - 16.12.2016 r.
Dokumenty
2016-12-09
991-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych z zakresu koordynacji wolontariatu, prowadzenia biura pośrednictwa, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.
Ogłoszenia
2016-12-09
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów.
Ogłoszenia
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ogłoszenia
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej.
Ogłoszenia
2016-12-09
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku
Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2016 r. zadań publicznych w zakresie działań na rzecz seniorów i seniorek, dotyczących w szczególności integracji międzypokoleniowej
Ogłoszenia
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej seniorek i seniorów.
Ogłoszenia
2016-12-09
Druk Nr 33-2
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2016-12-09
Druk Nr 33-1
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2016-12-09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 pn. „BE-PE-EL Fabryka Dźwięku, czyli Osiedlowe Studio Nagrań I”
Ogłoszenia
2016-12-09
Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem: Narodowego Święta Trzeciego Maja, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych ...
Ogłoszenia
2016-12-09
Działalność kulturalna prowadzona na rzecz mieszkańców, w tym m.in.: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, podtrzymywanie ...
Ogłoszenia
2016-12-09
Nieformalna edukacja kulturalna prowadzana poza działalnością instytucji kultury i szkół, dedykowana dotychczasowym nieuczestnikom kultury lub wprowadzająca model rodzinnego spędzania czasu.
Ogłoszenia
2016-12-09
Organizacja cyklicznych wydarzeń artystycznych przybliżających mieszkańcom Słupska polską i zagraniczną scenę muzyczną.
Ogłoszenia
2016-12-09
Rewitalizacja kulturalna centrum miasta Słupska i animacja społeczna poprzez działania kulturalne we współpracy z mieszkańcami. Działania wychodzące w przestrzeń miasta, angażujące mieszkańców.
Ogłoszenia
2016-12-09
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego dla Miasta Słupska.
Przetargi
2016-12-09
992-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-12-09
stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców
Praca
2016-12-09

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek